Alta kristne grunnskole

VIDEOPRODUKSJON

­

En trygg skolegang varer livet ut

Alta kristne grunnskole er en privat grunnskole i Alta som bygger på kristne kjerneverdier.

“Vi har flinke ansatte som jobber for elevenes beste”

En fremtidsrettet skole – både for elever og ansatte

Vi har utarbeidet en videokampanje for Alta kristne grunnskole på fire videoer som skal brukes i diverse markedsføringsarbeid. I tillegg til å ligge på hjemmesiden som presentasjon av skolen, vil de bli brukt i sosiale medier for å nå ut til både elever, foresatte og lærere.

I arbeidet med videoene sørget vi for å spisse hver av videoene mot hver enkelt målgruppe, i tillegg ønsket vi å gjøre videoene så tidløse som mulig for at de skal kunne brukes ved flere anledninger.

Hovedfokuset i løpet av prosjektet har vært hvordan vi på best mulig måte kunne rekruttere både nye ansatte og nye elever til skolen. Derfor har vi ønsket å trekke frem hva skolen har å tilby både elevene ved skolen og de ansatte. Resultatet kan du se her: